A.M. van Harten, G. Naber, P. Stam en K. Verhoeff — Rondom de Korenschoof

bespreking in het tijdschrift 'Nieuw Perspectief' nr. 23   —   november 2009
een uitgave van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij LE DROIT HUMAIN
Al surfend op de site van 'de Steensplinter' kwam ik deze uitgave tegen, die ik onder uw aandacht zou willen brengen.

Dit boek kwam tot stand, omdat de naam van loge 'de Krenschoof' (onder het GON) vier broeders van die loge inspireerde om zich in de natuur- en plantensymboliek te verdiepen. Met als directe aanleiding hun 50-jarig jubileum.

Er wordt eerst op begrijpelijke en onderhoudende wijze op de begrippen 'symboliek' en 'ritueel' ingegaan, als opmaat tot waar het in dit boek om gaat:
wat doet die natuursymboliek in de vrijmetselarij ?
Of we het nu over de roos hebben, over de graanschoof, over de acacia — om er maar een paar te noemen — er worden interessante relaties gelegd en deze relaties worden ook onderbouwd. Niet alleen waar deze symbolen voor staan in de vrijmetselarij, maar ook waar ze vandaan komen.

Dat maakt dit boek — dat duidelijk met liefde, zorg en zorgvuldigheid is gemaakt — niet alleen voor vrijmetselaren interessant, maar ook voor profanen met belangstelling voor cultuurhistorie.

Een aanrader voor iedereen !
Maar ook in de boekenkast van 1e en 2e opzieners zou dit boek niet mogen ontbreken.
Opnemen in de logebibliotheek kan ook een goede optie zijn.
Veel zaken zijn zó te gebruiken, trouwens niet alleen voor leerling- en gezellen-instructie, maar ook voor meesterbegeleiding.

Anne van Marion-Weijer
(hoofdredactie 'Nieuw Perspectief')

terug  terug

versie 9.47