Hernieuwde ontmoeting

met Jan van Dijk

componist, leraar, vrijmetselaar


samengesteld door Jan den OudenNa publicatie van 'Stille Ontmoeting' (in 2000) — een becommentarieerd biografisch overzicht van zijn werken — heeft deze inmiddels 94-jarige componist niet stilgezeten en een niet aflatende hoeveelheid muziek en lezenswaardige artikelen geproduceerd.

Het bijzondere aan Jan van Dijk is, dat muziek bij hem nooit alleen over muziek gaat, maar dat hij deze altijd in een brede historisch-maatschappelijke context plaatst.

Naast een overzicht van meer recente composities, zijn in deze 'Hernieuwde Ontmoeting' tevens allerlei persoonlijke commentaren en verscheidene elders gepubliceerde bijdragen opgenomen.omhoog   naar begin van deze pagina