de toekomst bestaat niet

of hoe de dingen in een voortstuwend heden gevormd worden


H.J. Mac GillavryAls geoloog beziet de auteur het universum als een soort lichaam, dat ontstaan is door de 'Big Bang' en daarna gegroeid is door processen, die 'records' (in de zin van 'registered evidence of an event') voortbrengen (of al bestaande records veranderen of vernietigen).
De 'Big Bang' fungeert hierin als een soort nulpunt, waarin tijd en ruimte
zijn ontstaan.
Daarna zijn tijd en materie gegroeid in een heden — dat steeds verder voortgestuwd is door processen, die aan de voorkant steeds stukjes tijd en materie toevoegden en materiële stukjes record achterlieten — waardoor
het verleden toenam.

      Het universum bestaat zodoende uit een VERLEDEN,
      dat groeit door de voortdurende toevoeging van records,
      en een HEDEN,
      in de vorm van een vier-dimensionale strook tijd-ruimte
      waarin de processen plaatsvinden.

De auteur geeft hiermee op een heel bijzondere manier invulling aan het maçonnieke begrip 'voortstuwende wereldorde'.
In zijn gedachtegang bestaat geen TOEKOMST, in de zin dat de tijd niet omkeerbaar is en geen records zijn waargenomen van processen die nog niet gebeurd zijn.
Uiteraard bestaat wel een toekomstverwachting, in de vorm van een uit het heden en verleden geëxtrapoleerd verwachtingspatroon.
Maar dat kan door onverwachte processen verstoord worden en uit geologische records blijkt dat een groot deel van het evolutieproces bestaat uit dit soort onverwachte verstoringen en dat deze mogelijk de motor van de evolutie vormen.

Tevens bijgevoegd is een persoonlijk commentaar van de auteur op zijn inmiddels 102 jaar durende levensreis.omhoog   naar begin van deze pagina