het ene, het andere en het overstijgende


Maarten ZweersIn zijn voordrachten en workshops laat de auteur zien, hoe veel de grote symbolische theaterwerken ons te zeggen hebben en verwijzen naar een rijke ideeënwereld, die voor een groot deel gebaseerd is op mythen, legenden en oude wijsheden.
Naar thema's, die steeds weer actueel blijken te zijn en inzicht geven in het krachtenspel dat zich afspeelt in de psyche van de mens en in dat van de mondiaal wordende maatschappij.

In de hier gebundelde bijdragen uit 'Ken Uzelve', het tijdschrift voor de leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, werkt hij de idee uit dat:
    • alles in de schepping een tegenbeeld kent,
      waarmee het een eenheid vormt;
    • die eenheid van een andere orde is
      dan de som van de samenstellende delen;
    • in de relatie tussen die delen de aktieve elementen
      de passieve beinvloeden, die op hun beurt door hun spiegelbeeld
      op hun beurt de aktieve weer beinvloeden in een eindeloos dynamisch
      proces.

Toegepast op het maçonnieke gedachtegoed ontstaat een boeiend perspectief,
waarin 'wijsheid' en 'kracht' niet alleen in een dualiteit elkaars spiegelbeeld zijn
en gezamenlijk 'schoonheid' vormen,
maar dat die 'schoonheid' weer onderdeel is van een dualiteit van een hogere orde,
die gezamenlijk weer ... enz...
waarbij een dynamisch verband bestaat tussen leerling - gezel - meester - meester van de loge - opperbouwmeester - en wat daarna komt, in een eindeloze op- en neergaande keten, die tijd en ruimte overspant.omhoog   naar begin van deze pagina