Kubus reeksHoewel aan de maçonnieke werkwijze universele archetypische waarden ten grondslag liggen, kan de vormgeving daarvan in de afgelopen drie eeuwen worden gekenmerkt als een tijdgebonden dynamisch proces, waarin de beleving van die waarden steeds opnieuw wordt getoetst en aangepast aan de persoonlijke beleving.
De Kubus-reeks is een verzameling fundamentele bijdragen aan dit continue veranderingsproces.

• Wat zijn symbolen? Waarom spelen ze een rol in ons denken? Vaak zijn ze multi-interpretabel en fungeren ze als vormgeving van diepliggende psychische modaliteiten, die zich alleen op deze manier aan ons kenbaar kunnen maken. Na een algemene inleiding over de rol van symbolen en symboliek in ons denken, laat H.J. MacGillavry in 'Gekruiste Benen' aan de hand van talrijke voorbeelden zien hoe dit in de meestergraad voorkomende symbool al in de klassieke Oudheid en de Middeleeuwen uitdrukking gaf aan een overgang naar een hoger, spiritueel niveau.

• In 'Zeven bouwstukken' verbindt Maarten Zweers wezenlijke aspecten van de maçonnieke ritus met het mystieke gedachtegoed, zoals dit al van oudsher in de esoterische scholen is te vinden.

• In Over de OBdH geeft Jan den Ouden als redacteur aan de hand van een compilatie uit zestig bundels van de studiekring van meesters vrijmetselaar 'Landmerk' een overzicht van verschillende interpretaties van dit uit het neoplatonisme ontleende begrip.

• In dit vervolg op 'Gekruiste Benen' komt H.J. Mac Gillavry in 'Belang van ritueel' tot een synthese over de betekenis van ritueel en symboliek. Ook dieren kennen rituelen en vanwege deze deels pre-menselijke achtergrond vormen ze onderdeel van de grondlagen van ons denken en handelen.

• De zoektocht van de mens naar zijn oorsprong en bestemming is vermoedelijk al zo oud als de mensheid zelf. In deze publicatie beschrijft J. de Jong in 'De reis naar het midden' zijn eigen inwijdingsreis - van leerling tot meester - op basis van 22 tarot-kaarten.

• Aan de hand van onverdachte profane bronnen geeft R.B. Snip in 'Queen Anne (1702-14) en de vrijmetselarij' een gedetailleerde analyse van de direct aan 1717 voorafgaande periode en komt daarbij tot verrassende conclusies, die soms haaks staan op gangbare opvattingen.

• In 'Volle middernacht' vergelijkt H.J. MacGillavry onze inwijdingsreis met de situatie van de gevangenen in de bekende grot van Plato: wij zien niet het licht zelf, maar een reflectie daarvan. Om het daadwerkelijke licht te zien, moeten we de grot verlaten (symbolisch: op reis gaan). Daarvoor is een bevrijding nodig, een metamorfose, die ritueel nagespeeld wordt bij de meesterverheffing.

• Aan de hand van bewaard gebleven notulenboeken van een in 1804-09 in Naarden gevestigde loge, schetst H.J. Beunk in 'Deugd werd niet beloond' een boeiend inzicht omtrent de vrijmetselarij in deze periode rond 1800.

• In deze 'Leidraad voor instructie en zelfstudie' wil J.T. Mojet zowel de leerling behulpzaam zijn op zijn zoektocht naar zijn persoonlijke waarheid, als degene die hem daarbij helpt (instructie geeft) door het aandragen van een veelkleurig palet van meningen en feiten.

• In deze jubileumuitgave 'Rondom de korenschoof' geven vier auteurs (van Harten, Naber, Stam, Verhoeff) een omvangrijk overzicht van de herkomst van maçonnieke symboliek in het algemeen en die van planten in het bijzonder.

• In 'Geometrie in de tempel' verklaart M. Gout de maçonnieke symboliek aan de hand van de kathedraal van Amiëns.

• Tenslotte vindt u in 'In den beginne was het 'niets' een bewerking van 18 artikelen van Jan den Ouden, die in 2006-2010 in 'kenUzelve' verschenen.

Al met al een veelkleurig palet, waarin eenieder wel iets van zijn gading zal vinden.

omhoog   terug naar begin van deze pagina