Splinter reeksSamen met maçonnieke studies vormt het bouwstuk
al 250 jaar een belangrijk onderdeel van de Nederlandse werkwijze. In essentie is een bouwstuk een in een loge gehouden inleiding over een door de inleider zelf te kiezen onderwerp, waarbij de volgende criteria gelden:
     • kort en krachtig
     • duidelijke stellingname
     • maçonniek relevant
     • aanleiding geven tot reacties
     • ruimte bieden voor afwijkende meningen.

Na de inleiding volgt de samenspraak,
waarin de aanwezigen hun gedachten over het onderwerp op tafel leggen. De bedoeling is om aanvullend meerdere invalshoeken te belichten en niet om met de inleider in discussie te gaan, of een oordeel over het door hem gestelde te vellen.
De functie van het bouwstuk is immers de samenspraak op gang te helpen en de andere broeders een beeld te geven van wat de inleider hierin bezig houdt.
Het is echter zijn waarheid op zijn reis naar zijn persoonlijke licht (verlichting / inzicht) en het past niemand om daarover een oordeel te geven.

Veel van het studiemateriaal dat aan het bouwstuk ten grondslag ligt is vaak slecht toegankelijk, omdat het oorspronkelijk slechts in kleine oplage en/of beperkte kring is verspreid. Hetzelfde geldt voor de talrijke goede bouwstukken, die jaarlijks binnen de Orde worden opgeleverd en/of gepubliceerd.
Met de huidige 'print-on-demand'-technieken is het echter mogelijk om zonder minimum oplage-eisen dit soort zaken te publiceren en voor andere broeders beschikbaar te maken.

De Splinter-reeks is speciaal voor dit doel ontwikkeld
en wordt geheel digitaal geproduceerd en gedrukt. Het is een non-profit initiatief, zonder winstoogmerk, waarbij slechts naar dekking van de materiële kosten wordt gestreefd.
De layout is gestandaardiseerd en een garenloos gebonden (gelijmd), met een grotendeels in zwart-wit uitgevoerd binnenwerk en een aparte kolom voor noten, opmerkingen, enz.
Illustraties (in beperkte mate ook in kleur) zijn geen probleem, mits van voldoende kwaliteit (300 dpi) en vrij van rechten door de auteur aangeleverd.
De omslag is full color en wordt door de uitgever vervaardigd, die ook voor de redactionele bewerking van de teksten zorgdraagt.
Iedere uitgave is voorzien van een isbn-nummer

Gezien de low-cost opzet bestaat de auteursvergoeding uit 5 exemplaren van de gepubliceerde bijdrage en worden alle bijkomende kosten (presentaties, mailings, etc.) tot het minimum beperkt.
De verspreiding vindt plaats via deze website en van Emden (Henk Troost).omhoog   terug naar begin van deze pagina