zeven bouwstukken

      

over de samenhang tussen de maçonnieke
en het esoterische gedachtegoed


      

Maarten Zweers



      • Wat is de parallel tussen Johannes de evangelist en de vrijmetselaar?
      • Is de scheiding van tijd en ruimte door de dood definitief?
      • Wat is de betekenis van Johannes de doper?
      • Angsten en dogma's
      • De ademende kosmos
      • Ons ego, een tijdelijk noodzakelijke illusie
      • Maçonnieke tradities en de toekomst

Zeven thema's, door deze regelmatig in KUZ publicerende auteur uitgewerkt in zeven door hem in zijn loge als redenaar opgeleverde bouwstukken, waarin hij probeert wezenlijke aspecten van het maçonnieke ritueel te verbinden met het mystieke gedachtegoed.
Met als uitgangspunt, dat de maçonnieke traditie een schakel vormt in een tot voorhistorische tijden reikende keten van esoterische leerscholen.

Ieder bouwstuk (hoofdstuk) vormt een zelfstandig geheel, zij het dat bepaalde aspecten in een navolgend bouwstuk verder zijn uitgediept.

Dit complexe gedachtegoed bevat voor sommigen wellicht nieuwe, moeilijk te vatten gedachten.
De bedoeling van de auteur is om als gids de lezer een blik te laten werpen in de diepere mystieke lagen van de maçonnieke werkwijze, opdat momenten van begrip en dieper inzicht kunnen ontstaan.



Van dezelfde auteur:
• Splinter no. 3:  het ene, het andere en het overstijgende


omhoog   terug naar begin van deze pagina