belang van ritueel

      

pre-menselijke en onbewuste grondslagen


      

H. J. Mac GillavryIn dit zelfstandig te lezen vervolg op Gekruiste Benen komt de auteur tot een synthese over de betekenis van ritueel en symboliek.
Ook dieren kennen rituelen, zij het niet zo uitgebreid als mensen en met een veel lager abstractienivo. Vanwege deze (in ieder geval deels) pre-menselijke en pre-verbale achtergrond vormen rituelen onderdeel van de grondlagen van ons denken en handelen.

Een belangrijke functie van rituelen en symbolen is dat wij door het gebruik ervan wij - over en weer - onze verbondenheid met bepaalde groeperingen en dat zij ons een gevoel van geborgenheid, van erbij te geven. Door deelname aan de maçonnieke ritus bevestigen wij ons vrijmetselaar-zijn en ons lidmaatschap van de loge/Orde.

In deze uitgave gunt de auteur ons een diepvorsende blijk in de grondlagen van ons onbewuste denken. Waaronder een schematische duiding van de gemeenschappelijke psychische ondergrond van de door hem besproken symbolen.


Van dezelfde auteur:
• Kubus no. 1: gekruiste benen - een studie over het functioneren van symbolen
• Kubus no. 7: volle middernacht - gedachten over de meestergraad
• Splinter no.2: de toekomst bestaat niet - een biografische levensreis

omhoog   terug naar begin van deze pagina