over de OBdH

      

een compilatie van dertig jaar 'Landmerk'
over het maçonnieke godsbegrip


      

Jan den Ouden (red.)Een compilatie uit ca. 500 bouwstukken in het archief van Landmerk, uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van deze (inmiddels opgeheven)landelijke studiekring van meesters-vrijmetselaar.

Een belangrijk deel van deze bouwstukken gaat over de interpretatie van het godsbegriip (OBdH).
Op zich begrijpelijk, omdat met name de oudere leden toentertijd waren opgegroeid in een tijd dat het christendom nog het vanzelfsprekende referentiekader vormde.
In de 60ger jaren behoorde ruim tweederde van de bevolking - althans formeel - nog tot een kerkelijk genootschap. Inmiddels is dit omgedraaid, beschouwt een ruime meerderheid zich als buitenkerkelijk en zijn geregelde kerkgangers een kleine minderheid geworden.

Opmerkelijk is echter, dat velen nog steeds in een hogere macht geloven.

Deze ontwikkeling zien we weerspiegeld in deze jubileum-uitgave.
Terwijl de broeders in de beginjaren van Landmerk nog moeite hadden om afstand te nemen van de christelijke traditie uit hun jeugd, wordt in latere bijdragen steeds explicieter gezocht naar nieuwe wegen, buiten het christendom om. Terwijl het christendom in de laatste bijdragen nauwelijks nog een rol speelt.

HET ultieme antwoord op de vraag wie of wat de OBdH is, zult U overigens ook in deze uitgave vergeefs zoeken.
Wat U wel zult aantreffen is een breed scala aan invalshoeken en gedachten - maçonniek, joods, christelijk, niet-christelijk, etc. - die U kunnen helpen bij het formuleren van uw persoonlijke invulling van dit universele begrip.


Van dezelfde auteur:
• Kubus no. 12: In den beginne was het 'niets'
- een bewerking van 18 eerder in KUZ verschenen artikelen over de maçonnieke tempel

verder op deze website:
artikelen Thoth
de weg van Hermes

en voorts op de website LandmerkOnLine:
- het online-archief van deze studiekring van meesters vrijmetselaar

omhoog   terug naar begin van deze pagina