Leidraad

      

voor zelfstudie en instructie van de vrijmetselarij
voor de leerlinggraad


      

J.T. Mojet

(samensteller)Bij zijn aanneming wordt tegen de nieuwe leerling gezegd:
'door noeste arbeid aan uzelf zult u erin slagen de tussen het stoffelijke verborgen geestelijke waarden te herkennen'.
Dat is mooi gezegd.
Maar ga daar maar eens aan staan, wanneer in een overvolle agenda werk, gezin en allerlei andere sociale verplichtingen eveneens om aandacht vragen.
Dat lukt alleen met aanwijzingen omtrent waar je moet zoeken en daarvoor heb je de hulp van meer ervaren vrijmetselaars nodig.
In het maçonnieke spraakgebruik heet dit: het geven en ontvangen van instructie.
Dit ondanks het feit dat er weinig te instrueren valt, in de zin van 'dit moet zus en dat hoort zo'.
Eerder is sprake van hulp bij een verkenning van een uiterst veelzijdige eeuwenoude maçonnieke traditie, waarin de leerling - met wat hulp - zijn eigen weg moet zien te vinden.

Deze leidraad wil zowel degene die instructie geeft, als de zoekende leerling daarbij behulpzaam zijn, door het aandragen van een veelkleurig palet van meningen en wetenswaardigheden. Zonder hierbij een specifieke mening als zijnde DE waarheid - of nog erger: DE maçonnieke traditie - op te dringen. Want voor de auteur is de vrijmetselarij primair een zoektocht - ieder op zijn eigen manier - naar zijn eigen persoonlijke waarheid.
Volgens een vast patroon komen hierin achtereenvolgens aan de orde:
• geschiedenis van de vrijmetselarij
• maçonnieke denkbeelden
• organisatie van de Orde
• de eigen loge
• vormen en gebruiken
• rituelen

De auteur beperkt zich daarbij tot de feiten en laat het vormen van een eigen mening aan de betrokkene(n) zelf over.


omhoog   terug naar begin van deze pagina